ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ amelyben tájékoztatjuk Önt, mint honlapunk látogatóját, valamint szolgáltatásaink igénybe vevőjét társaságunk adatkezelési és adatvédelmi szabályairól. 1. Milyen alapelveket követünk adatkezelésünk során? Társaságunk az adatkezelése során alábbi alapelveket követi: a) a személyes adatokat jogszerűen és tisztességesen, valamint az Ön számára átláthatóan kezeljük. b) a személyes adatokat csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból gyűjtjük és azokat nem kezeljük a célokkal össze nem egyeztethető módon. c) az általunk gyűjtött és kezelt személyes adatok az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak, valamint csak a szükségesre korlátozódnak. d) Társaságunk minden észszerű intézkedést megtesz annak érdekében, hogy az általunk kezelt adatok pontosak és szükség esetén naprakészek legyenek, a pontatlan személyes adatokat haladéktalanul töröljük vagy helyesbítjük. e) a személyes adatokat olyan formában tároljuk, hogy Ön csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig legyen azonosítható. f) megfelelő technikai és szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítjuk a személyes adatok megfelelő biztonságát az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szemben. Társaságunk az Ön személyes adatait a) az Ön előzetes tájékoztatáson alapuló és önkéntes hozzájárulása alapján és csakis a szükséges mértékben és minden esetben célhoz kötötten kezeljük, azaz gyűjtjük, rögzítjük, rendszerezzük, tároljuk és felhasználjuk. b) egyes esetekben az Ön adatainak kezelése jogszabályi előírásokon alapul és kötelező jellegű, ilyen esetekben erre a tényre külön felhívjuk az Ön figyelmét. c) illetve bizonyos esetekben az Ön személyes adatainak kezeléséhez Társaságunknak, vagy pedig harmadik személynek fűződik jogos érdeke, például honlapunk működtetése, fejlesztése és biztonsága. 2. Kik vagyunk? A Vállalkozásom székhelye: 6640 Csongréd, Csemegi Károly utca 30./b Vállalkozásom honlapja: www.munkavedelemkell.hu Kapcsolattartás: email, telefon Postacímünk: 6640 Csongrád, Csemegi Károly utca 30./b Telefonszámunk: 06-30-230-3183 E-mail címünk: hello@munkavedelemkell.hu Vállalkozásom a GDPR 37. cikke alapján nem köteles adatvédelmi tisztviselő kinevezésére / Társaságunk adatvédelmi tisztviselőjének elérhetősége (e-mail cím): hello@munkavedelemkell.hu Társaságunk tárhely szolgáltatójának neve, címe és elérhetősége: Cégnév: Tárhelypark Kft.
Adószám: 23289903-2-43
Cégjegyzékszám: 01-09-322570 Társaságunk az adatok kezelése során – ügyfeleink színvonalas kiszolgálása érdekében – A webshop a rendelt termékek kiszállítása után minden adatot töröl. A regisztrált felhasználók adatati tároljuk, de nem adjuk át harmadik félnek. Csak a felhasználók rendelés gyorsaságának érdekében tároljuk. Amennyiben felhasználói profilját szeretné töröltetni,kérem írjon a hello@munkavedelem.hu-ra.